استخدام خانم یا اقا   ؟                                                                                                                                  بر اساس یک نظر سنجی پایگاه اینترنتی حوزه آمار زیر منتشر شده:

“۷۲ درصد از مردان دارای تحصیلات دانشگاهی و فاقد تحصیلات دانشگاهی با اشتغال همسران خود موافقند و این در حالی است که فقط ۲۸ درصد مردان با اشتغال همسران خود مخالف می‏باشند.