وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

هدف ، پیگیری مستمر مقصدی ارزشمند تا رسیدن به آن است

تک تک کلمات سازنده این جمله را ملاحظه کنید.((مستمر)) یعنی این یک روال است ، زیرا هدفها به وقت نیاز دارند /

.((پیگیری)) نشان میدهد که ممکن است این امر شامل جست و جو نیز باشد.امکان دارد موانع و مشکلاتی باشند که باید بر آنها غلبه کرد .((ارزشمند)) بیان میکند که این پیگیری و جستجو با ارزش است ، و دیگر اینکه ، پاداشی که به اندازه کافی بزرگ است و در پایان ارزشی برای تحمل اوقات سخت وجود دارد .((تا رسیدن به آن)) یعنی آنکه برای پایان گرفتن کار ، هر کاری  انجام میدهید.این کار همیشه ساده نیست ، اما اگر میخواهید زندگی ای آکنده از دستاوردهای چشمگیر داشته باشید ، این کار ضروری است.تعیین هدفها و دستیابی به آنها یکی از بهترین راههای اندازهگیری پیشرفت زندگی شما میباشد.به این راه گریز به دقت توجه کنید: ((سرگردانی بی هدف ، به امید آنکه روزی با زحمت کم ، یا بدون زحمت از جانب شما ، ثروتی کلان بدست آورید)) ، بخت شما برای پیدا کردن یک دانه شکر در یک ساحل شنی از این بیشتر است.  

http://modirsara.blogfa.com