X
تبلیغات
زولا

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

الوعده وفا. هرچند دیر

بچه های عزیز.

امتحان از همان قسمت هایی که خانم حقی در وبلاگ قرار داده بود می باشد. اگر بخشی دیگر اضافه شود ظرف امشب در وبلاگ قرار خواهم داد.

ببخشید که دیر شد.

در ضمن وبلاگ عطار در فضا پرواز می کند. هرچند که احتیاج به تصحیح مسیر هایی دارند گاه گاهی, اما خوب خیلی خوب جلو می روند. 

شما هم یکمی خسته و گرفتار امتحان هستید.

برایتان آرزوی موفقیت می کنم.