X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

روش خلاقیت به روایت یک آشپز(با طعم بازاریابی)

تصمیم گرفتم یک آشپز باشم (اصل اول :انگیزه)

آتش ونحوه برافروختن آن را میشناختم که ضرورت طبخ غذاهای متنوع  بود (اصل دوم :اطلاعات پایه )

نسبت به طعم وخاصیت مواد غذائی تحقیقاتی انجام دادم (اصل سوم :کنجکاوی جهت اطلاعات تکمیلی)

میدانستم که طبخ هر غذائی در ظرفی خاص باعث ایجاد طعم خاص یا تاثیردر زمان طبخ آن میشود وبا توجه به اینکه ظروف را دیگران ساخته بودند من برای رسیدن به هدفم ابزارهای میان بر را داشتم (اصل چهارم :ابزارشناسی واستفاده از میان برهای ابزاری)

من میدانستم در هر محیطی که بتوانم مستقر شوم میتوانم آشپزی بکنم حتی اگر محیط تکراری و استاندارد آشپزخانه نباشد زیرا هنر من وقابلیت تطبیقی من برای رسیدن به هدف است که قالب آشپزخانه را معنا میبخشد .

کتاب آشپزی ر ا بستم گرچه قبلا آن را مطالعه کرده بودم و ژست استادان علم ذن را به خود گرفتم که میگویند نقاشی را بیاموز وسپس آنچه را آموخته ای فراموش کن وخودت حس نقاشی بشو وبگذار خارج از قالبها نقاشی در تو بجوشد وخود را اسیر قالبها و بایدها ونبایدها نکن زیرا حس نگاه تو را محدود ومنقبض میکند بگذار حس تو سبک جدید تو بشود همانطور که صاحب سبک قبلی با نگاه وحسی دیگر طرح جدیدی ارائه نمود(اصل پنجم :جسارت خلق بدون واهمه از سنت پیشین)

 خلق گونه ها و سبکهای جدید وروشهای گوناگون ارتباط با محیط ذات تفکر شخص خلاق است که خدا درخلقت نیز آن را به حد اعلاء انجام داده است تا تفاوت شکل هزار پا وبا فیل وخفاش و حلزون ولاک پشت وجوجه تیغی شود .

شعله را افروختم وآنگاه ادویه جدیدم را انتخاب کردم تا تفاوت طعم هویت نام جدید طعامم باشد آنگاه ظرف مناسب را که از آلیاژ خاصی بود انتخاب کردم وبروی شعله گذاشتم وبراساس ترکیب کردن گوشت چرخ کرده بوقلمون وگوساله واضافه کردن ادویه هائی که بنا برتحقیق به دست آورده بودم (اصل ششم :اصل تفاوت جهت ایجاد خلقی متمایز)طعم مناسبی را به آن دادم وسپس با سرخ نمودن آن رایحه اش را درفضا پراکنده نمودم (اصل هفتم :اصل تحریک جهت ترغیب)که این شیوه را از کباب پزان آموخته بودم وآنگاه با اضافه نمودن روغن امگا 3وامگا6 و نمک طعام دار بدون ضررهای نمک رایج سعی کردم این نوع طبخ وترکیب غذائی علاوه بر تنوع برای ذائقه تبدیل به ضرورت تغذیه سالم شود تا وجودش و جذبش یک ضرورت شود وبتوانم ادعا کنیم یک غذای فست فود با حذف ضررهایش وافزودن مناسب ترین ترکیبات غذائی است .

لحظاتی میکذرد وبوی سوختنی  ورایحه ای بد تمام فضا را میگیرد .رهگذری میگذرد ومیخندد وبا تمسخر میگوید غذایت سوخت پس تو یک بازنده ای وآشپز میخندد ومیگوید من برنده شدم زیرا فهمیدم باید از روش دیگری برای طبخ استفاده کتنم زیرا این روغن با ترکیب این ادویه هماهنگ نیست وباید یا روغن را عوض کنم ویا از ده ها نوع ادویه  دیگر بهره مند شوم وفرق من با تو این است که من درنهایت راه حل برای ایجاد فرصتی جدید را پیدا میکنم ولی تو مانند هزاران انسان دیگر یک روش را تکرار میکنی ودر نتیجه اگر من روش وشیوه جدیدی را خلق کنم سرگروه یک گروه موفق میشوم وجا پای بزرگان  میگذارم ولی طول وعرض تو هیچ گاه منبسط تر آز آنچه هستی نخواهد شد .

آشپز دفتر یاداشتهایش را باز کرد وگفت رنسانس که آغاز گر شروع تمدن وخلاقیت نوین ابزار سازی وپیشرفت انسان بود هنگامی اتفاق افتاد وشروع شد که در قرن چهاردهم طاعون سیاه همه اروپا را فراگرفت پس مشکلات وقرار گرفتن در شرایط سخت گاهی باعث تحولات ورفرم میشود این بلا نیست بلکه درسی است که برای صاحب انگیزه ایجاد واکنش تحول زا میکند وبرای همین است که اساتید روانشناسی میگویند خلاقیت مشروط به سه شرط اساسی است

1)آرزوها واهداف سوزان و داغ

2)مشکلات وموانع بنیان افکن

3)سئوالات و پرسشهای متمرکز

وامروز من آموختم که با توجه به آرزوی بزرگی که برای تاسیس رستوران معروف و سپس نحوه طبخ غذاهای خاص برای گسترش آن دارم باید از مشکلات در س بگیرم و با ایجاد پرسشهای متمرکز وحلقه و مسمتر به دنبال راه حل های خاصتری باشم تا همچون کنتاکی ومکدونالد صاحب یک سبک غذائی منحصر بفرد و نوین بشوم که صاحب امتیاز کنتاکی نیز یک سرهنگ بازنشسته بود و با جسارت ساده خود صاحب فروشگاه های زنجیره ای در کل دنیا شد.

هنگامی که ادیسون 999بار در اختراع لامپ و.ایده خود شکست خود در برابر استهزاء وانتقاد ناظرین گفت من شکست نخورده ام بلکه 999روش که به موفقیت نمیرسد را امتحان کرده ام .

روزها گذشت تا اینکه در کنار رستوران های تکراری شهر رستورانی باز شد که بر سردر تابلوی آن نوشته شده بود پیتزای غنی شده مکزیکی با امگا 3 وامگا6با سالاد هندی رایگان ودر زیر تابلو جمله ای به چشم میخورد این پیتزا فست فود نیست بلکه  تغذیه سالم برای خانواده سالم است ونکته جالب اینجا بود که برای خوردن سالاد هندی رایگان بایاد مبلغی برای خرید سس مخصوص پرداخت میکردند که در بسته های خاص بود وطعم آن یک تجربه جدید در ذائقه مشتری به جا میگذاشت که این امر هزینه رایگان بودن سالاد را جبران میکرد .

آشپز جسور شهر ما چون به هدف اولیه خود رسید خلاقیتش را به روش حلقه ای ادامه داد وبا پرسشهای متمرکز و ایجاد اهداف بزرگ در ذهنش باعث ایجاد جرقه های پیاپی در فکر ش شد تا شعله های خلاقیت زبانه بکشد او پس از شهرت نوع غذایش سعی کرد ابتدا نام غذای خود را به صورت مترادف با نام شرکتش ثبت کند وسپس رستوران های زنجیره ای خود راه افتتاح نمود هنگامی که از اوپرسیدند چرا نام پیتزای خود را پیتزای مکزیکی گذاشته ای به عکس خودش اشاره ای کرد وگفت مردم برای تبلیغات در صفحه اول روزنامه دو میلیون تومان هزینه میکنند و من همین مبلغ را دادم وبا تور مسافرتی به مکزیک رفتم و در یکی ازرستورانهایش عکسی به یادگار گرفتم ودرقالب یک تابلو در رستورانهای شهرم نصب نمودم و از شگرد یکی از طبخ های پیتزای آنجا در طبخ پیتزای خودم استفاده نمودم تا دروغ نگفته باشم وبقیه روش خلاقفیت خودم بود وچون غذا خوردن قسمتی از تفریح شهر ماست همانطور که مردم دوست دارند وسایل مختلف شهربازی را تجربه کنند دوست دارند نو آوری جدید را حتی برای یک بار هم که شده تجربه کنند واین فرصتی است تا من نسبت به جذب مشتری یک از رستورانهای دیگر اقدام کنم واینکار با سرویس مناسب وخلاقیتهای زنجیره ایم انجام میشود که مثلا به جای نوشابه گاز دار از یک دوغ با طعم ادویه خاص استفاده کنم و درکنار هر ظرف غذا یک سیب یا یک میوه به عنوان دسر به صورت رایگان گذاشته شود وبا گفتن شماره تلفن همراه مشتری به بهانه شرکت در مسابقه قرعه کشی مشتریان در اعیاد مختلف بتوانیم با ارسال مسج از حظورشان در رستورانمان تکشر کرده وبرای جشن تولدش پیام تبریک بفرستیم بگوئیم  به مناسبت جشن تولد شما برای 5 غذا ده درصد تخفیف به شما هدیه شده است .

روزها گذشت وهنگامی که همکاران آشپز از روی دستور غذائی او شروع به تقلید کردند اوبا شیوه های جدید هر لحظه تفاوتش را حفظ میکرد وفراموش نمیکرد که حتی باید در شیوه های ارتباطش انواع روشهای خلاقیت را ابداع کند تا علاوه بر جسم مشتریان با روح وشخصیت انها نیز ارتباط برقرار کند وذائقه روحی آنها را نیز ارضاء و جلب نماید.

آشپز مشهور شهر ا هنگامی که وصیت خود را برای فرزندش مینوشت در دفتر یاداشتهایش این جمله را بعنوان اصلی ترین شیوه خلاقیت به یادگار گذاشت تا حرفه او توسط فرزندش مسمتر باقی بماند

اطلاعات پایه را باتحقیقات مسمتر کنجکاوانه تکمیل بکن وسپس جسورانه ذهنت را برهنه کن تا وزش ایده های جدید را حس کنی وبا حدسیات وتصورات ازاد اجازه بده کودک درونت بال وپر بیابد واز قضاوت دیگرات هرگز نترس که  انسانهای چاق از دوی ماراتن واستقامت خوششان نمیاید وانسانهای نحیف از کشتی چینی خوششان نمیاید وهر کس میخواهد مخاطبش را شکل خود کند تا ضعف ویا موقعیت خود را توجیه کندودنیا لبریز از انسانهای نحیف است که دوست دارند به جای کشتی چرت بزنند پس مرتب در ذهنت ایده تولید کن وسپس در خلوت ذهنت ایده های مکتوب شده ات را غربال کن وسپس انچه باقی میماند را امتحان کن .

دمادم جرقه تولید کن وسیم های لخت مثبت ومنفی ذهنت را برهم بزن از هر چند بار تماس یکی منجر به جرقه سوزان میشود و از تسلسل این جرقه های مستمر روکش ذهنت داغ و منجر به ایجاد شعله میشود که همان آتش خلاقیت وایده های داغ است

انگیزه +اطلاعات اولیه +تحقیقات تکمیلی+شناخت امکانات وابزارها+جسارت تولید ایده های آزاد+ایجاد تفاوت ونفی کپی برداری وتقلید +ضرروت وجود نیاز جهت ایجاد تحریک (مثل لامپ)+ارتقاء مسمتر شکل خلاقیت (باز هم مانند لامپ وانواع ان که منطبق برنیازهای مشتری وخریدار میباشد)

باتشکر ..

این مقاله کاری بود از دوست عزیز و مدیر سابقم مسعود گلدست

با آرزوی بهترین ها برایش..............

every moment is another chance