X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

به به که نیستم وبودن از نبودن پیداست - مصر را قدر بدانیم

از آنجایی که نه دونده مانده و خوردنده - و مشخص و پیدا شد سله از ناسله نتیجه می گیریم که بزها بهترین رفتار را ددارند ُ چرا که حداقل و یا در برخی موارد حداکثر شیری و یا پشگلی به دیگران در جهت منفعت می رسانند .

لاکن است که باید ترویج دهان به دهان را آغاز کنیم از بهر بهتر شدن این مقال

مقالی که هم قال است و هم قی قال

اما تو به دلایل استقراء زمانی در مکان کنونی باید همان بز را نگهی داری و بس


درسی بعدی در آداب فروش است که ببینیم چه می شود .