X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

در بسسسسسسسسسسسسسست تا بهشت چقدر !!! @@ !!!

اندر آداب فروش باید گفت و دانست که اگر شخصی برای رضای خداوند بخواهد فروش را انجام دهد همیشه موفق خواهد بود - البته عرض کنم این مطلب نه از باب طنز  و یا تک بعد نگری بیان می شود بلکه علاوه بر اینکه خود مطلب صحت رفتاری دارد - در بررسی های معقول روانشناسی نیز می توان به این رسید - چرا که شخصی که برای رضای خدواند فعالیت را انجام دهد مسلما در ارتباط خود با دیگران توانایی بهتری را می تواند داشته باشد که اگر و گر و اگر از آن بهره ببرد بسیار مفید فایده خواهد بود . به عقل و نقل

خوب پس در آداب فروش اول توکل بر خدا مهم نیست اول توجه داشتن به حفظ رضایت حضرت باری تعالی است.

کمی فکر کنید

دوباره می گوییم برای همچون سامانی که مطلب کاملا علمی می باشد نه احساسی . یکم فکر کنید - یه کوچولو فکر کنید .