وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

نوروزی دگر آمد قدمش خوش باد.............


اردوی بهاران چو کاروان ها

به شکوه آمده به بوستان ها

مرغان سفر کرده باز گشتنند

آسوده ز سرما به آشیان ها

((عشق و برکت در زنگیتان جاری.....))