X
تبلیغات
زولا

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

مقاله :تحقیقات بازاریابی،مکان یابی بازار مدیریت روابط مشتری

مقاله :تحقیقات بازاریابی،مکان یابی بازار مدیریت روابط مشتری

خدمات در زنجیره سازمانهای چند ملیتی نقشی محوری و ارزشمند بازی می­کند.

کاملاً واضح است که در هزاره جدید حرکت از بخش کاملاً شغلهای تولیدی به طرف شغلهای خدمات خواهد بود.

درنتیجه این تفکر نیاز برای یک سوءگیری موثر در بازار پدیدار می گردد.

مقاله :تحقیقات بازاریابی،مکان یابی بازار مدیریت روابط مشتری

خدمات در زنجیره سازمانهای چند ملیتی نقشی محوری و ارزشمند بازی می­کند.

کاملاً واضح است که در هزاره جدید حرکت از بخش کاملاً شغلهای تولیدی به طرف شغلهای خدمات خواهد بود.

درنتیجه این تفکر نیاز برای یک سوءگیری موثر در بازار پدیدار می گردد.

تحقیق بازاریابی ارتباطی موثر میان مدیریت بازاریابی و یک سازمان کاملاً مبتنی بر مشتری مداری را اشکار می سازد.

اصولا این مقاله یک پایه ترکیبی از مفاهیم جستجو بازاریابی و سوء گیری بازار ومدیریت ارتباط با مشتری را بیان می­کند.

جهتیابی بازار برروی انچه که کارمندان فکر می کنند و عمل می کنند تاثیر می گذارد جهت گیری بازار کاری با ارزش است زیرا سازمان را ابتدا برروی جمع اوری اطلاعات درباره نیازهای مشتری­های هدف وقابلیت های رقبا متمرکز می کند. دوماً از این اطلاعات درجهت ایجاد مشتری دایم بهره
می­گردد .

جهت گیری بازار کاری با ارزش است زیرا سازمان را اولاً بر روی جمع اوری اطلاعات  درباره هدف نیازهای مشتری­های و قابلیت­های رقبا متمرکز می­کند.

دوماً از این اطلاعات  در جهت  ایجاد مشتری دائم بهره می گیرد.

بدست اوردن حمایت یک ارتبا ط مثبت بین جهت گیری بازار کسب و کار که بیشترین اندازه سودمندی را بر می­گرداند.

زیرا نتایج جهت گیری بازار شامل رشد عملکرد سازمان و  ارتقاء عملکرد افراد سازمان می­گردد.

قلب جهت گیری بازار بر روی رضایت  مشتری  سازمانها تمرکز دارد.

با توجه به تحقیقات بازار فرایند برنامه ریزی جمع اوری، تحلیل اطلاعات مربوط به مشتری در تصمیم گیری هادر فهم دو مفهوم جهت گیری بازار و تحقیقات بازار بسیار با اهمیت است.

این برگ ارایه می کند مدلی از عناصر مدیریت روابط مشتری مداری و شرح پویا از روابط بین خدمات تحقیقات بازاریابی و جهت گیری بازار و مدیریت روابط مشتری مداری یک شرکت بازرگانی اطلاعات بازار را در یافت کرده و آن را به اطلاعاتی که در سطح شرکت پخش می شود تبدیل
می­کند. مدیریت روابط با مشتریان براصل مشتری مداری باور دارد چرا که مشتریان وفادار ثابت سودمندتر از مشتریان غیر ثابت می باشند. طبق نظر اولیور درسال 1980 دو عامل اساسی در رضایت مشتریان ارایه خدمات خاص و از بین بردن احتمالات است . اول توقعات ابتدایی مشتریان از محصول یاخدمات ارسالی بعدی خدمات واقعی مورد انتظار مشتری آخرین مشتری خدمات را با انتظار قبلی خود مقایسه می نماید. برای شرکتهای خدماتی مانند هتل های رفاهی لوکس موارد با اهمیت شامل رستوران  اتاقها صداقت و امانتداری کارکنان و تسهیلات ورزشی مانند استخر و باشگاه گلف سایر ورزشهای خارج از محیط است همچنین رضایتمندی مؤثر از احساس و نظر
مشتری در خصوص احساس برابری است . این اگاهی را احساس شامل قیمت و قیمت مقایسه ای و همچنین اموال در دست مشتری است. خوشنامی مارک محصول مربوط می شود به خدمات پس از فروش و دوام محصول و کیفیت بالا آن می­باشد. یکی از اهداف بزرگ سازمانها نگهداری مشتری
می باشد و بسیاری از بودجه سازمان صرف نگهداری ابقا ئ مشتریان می شود. عایدی یا سود رسانی به مشتری یکی از اهداف سازمانی است که معمولاً بستگی به دو مرحله دارد اول بستگی به هزینه های فیزیکی تولید دارد و مرحله دوم بستگی به بازاریابی و هزینه­های فروش دارد که با پیوند این دو عامل به همدیگر سود مشتری در نظر گرفته می شود و محاسبه می شود. یکی از راههای فروش محصولات فروش بصورت اتوماتیک است که بدون فروشنده از دستگاههای الکترونیکی بوسیله کارتهای اعتباری خریداری می شوند و بعضی شرکت­ها بیشتر تمایل به این نوع فروش دارند چون که هزینه­های فروش را کم می­کند که این روش در بعضی از شرکتها بصورت عمده فروشت و جهانی هم امکان پذیر است . تغییر اساسی درمحیط بازرگانی امروز همراه با پیشرفتهای تکنولوزی در جمع اوری داده­ها انالیز و تحلیل آنان نشانگرتحقیقات بازاریابی است تا ظرفیتهای خود ر ادر طراحی در هزاره جدید افزایش دهند. اطلاعات عنصر اساسی در پیشرفت و توسعه استراتزی بازاریابی بین المللی است . تحقیقات بازاریابی جهانی اطلاعاتی سیستمی و جهت گیری بازاریابی مفهومی اساسی در توسعه راهکارها برای افزایش طول عمر مشتری بااهمیت و افزایش بازدهی سود رسانی دارد.  

پایان