X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

دیوار شیشه ای ذهن

روزی دانشمندی آزمایش جالبی انجام داد .او یک اکواریوم ساخت و با قرار دادان یک دیوار شیشه ای در وسط اکواریوم آن را به دو بخش تقسیم کرد .

در یک بخش ,ماهی بزرگی قرار داد ودر بخش دیگر ماهی کوچکی که غذای  مورد علاقه ماهی بزرگتر بود .

ماهی کوچک تنها غذای ماهی بزرگ بود و دانشمند به او غذای دیگری نمی داد.

او برای شکار ماهی کوچک ؛بارها و بارها به سویش حمله برد ولی هر بار با دیوار نامرئی که وجود داشت برخورد می کرد همان دیوار شیشه ای که او را از غذای مورد علاقه اش جدا می کرد....

پس از مدتی , ماهی بزرگ از حمله و یورش به ماهی کوچک دست بر داشت .او باور کرده بود که رفتن به آن سوی آکواریم و شکار ماهی کوچک ,امری محال و غیر ممکن است !

در پایان دانشمند  شیشه ی وسط آکواریوم را برداشت و راه ماهی بزرگ را باز گذاشت . ولی دیگر هیچگاه ماهی بزرگ به ماهی کوچک حمله نکرد و به آن سوی آکواریم نیز نرفت

 میدانید چرا ؟ !!

دیوار شیشه ای دیگر وجود نداشت , اما ماهی بزرگ در ذهنش دیواری ساخته بود که از دیوار واقعی سخت تر و بلندتر می نمود و آن دیوار ,دیوار بلند باور خود بود .باوری از جنس محدودیت !باوری به وجود دیواری بلند و غیر قابل عبور ! باوری از ناتوانی خویش

اگر ما در میان اعتقادات و باورهای خویش جستجو کنیم ,بی تردید دیوارهای شیشه ای بلند و سختی را پیدا خواهیم کرد که نتیجه مشاهدات و تجربیات ماست و خیلی از آنها وجود خارجی نداشته بلکه زاییده باور ما بوده و فقط در ذهن ما جای دارند .  

  • آموزه های مدیریتی 

تغییر ذهن: 

لازمه پذیرش تعییر و یادگیری موضوعات جدید این است که الگوهای ذهنی افراد تغییر کند. طبق الگوی کرت لوین برای تغییر سه مرحله پیشنهاد شده است. 

  

refreezing

change

Unfreezing

تثبیت مجدد

تغییر

ذوب کردن عادت های قبلی

  

برای اینکه فرد گام اول را بردارد باید الگوهای ذهنی و عادات خود را تغییر دهد. الوانی در مورد سازمانهای یادگیرنده که تغییر را به عنوان یک اصل پذیرفته اند اشاره به لزوم تغییر الگوهای ذهنی نموده است . در حقیقت الگوهای ذهنی نحوه نگرش و جهان بینی را بیان می کند ممکن است الگوی ذهنی یک فرد یا یک سازمان نسبت به تغییر مثبت باشد و یا ممکن است تغییر را یک تهدید بپندارد. در عصر تغییر و تحول سازمان ها و افراد باید برای حیات و رششد خود به تعدیل و تکمیل الگوهای ذهنی خود مبادرت کنند . سازمان هایی که الگوهای قدیمی را در مورد مشتریان حفظ می کنند کم کم مشتریان خود را از دست می دهند. و باید با اطلاعات به روز آنرا واقع بینانه تر نماید. برای انسان ها و سازمان ها این خطر وجود دارد که به تدریج شیفته الگوهای ذهنی خود شوند و برای تغییر و تحول و تکامل آن گامی برندارند و در نهایت به نابودی کشیده شوند در واقع شیفتگی به الگوهای ذهنی همان باور و قبول باور است. (الوانی. مجله مدیریت و دولتی. 4)

 

  

ثبات از خواص اذهان تنگ است.  ((جان لاک))