وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

اندر وصف امتحان

بالاخره ما هم حذف شدیم . اما چرا؟ 

همش به خاطر چند جلسه غیبت آن هم از نوع غیر مجاز 

آخه این روزها چی مجازه که غیبت مجاز باشه به هر حال نمی تونم کسی رو نفرین کنم چون خودم کردم که .... بر خودم باد. اما واقعا استاد هم استادی نکرده که توقع شاگرد بودن داشته باشد. به هر صورت درست چند دقیقه قبلا از امتحان به آدم خبر می دن که توی دوتا درس حذف شدم و علی رغم اینکه برام شماره صندلی صادر شده و من با یکی دو شب بی خوابی سر جلسه حاضر شده و مطمئنم نمرم بالای ۱۶ است ُ‌رفتم به جنگ با امتحان فنون فروش حالا خدا پدر مادر استاد قربانزاده رو بیامرزه که ما رو نمی ندازه والا راه دیگر جز مردن واسم نمی موند . این شب عزیز برای استاد فرید و دیگر اساتیدی که رسم استادی به جا می آورن دعا می کنم و از خدا می خوام یه کم همت هم به من بده تا مجبور نشم واسه گرفتن شماره یه نفر به ده تا آدم رو بزنم . .. حق نگهدار همه شما  

اخیش تخلیه شدم....