وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

طرح یک سئوال

سلام اگه کسی هست که مسائل مصر  رو دنبال میکنه دوست دارم تحلیلش رو (ترجیحا اقتصادی) از مسائل بنویسه ... اگه از نقطه نظر خودتون باشه بهتره.. 

"راستی یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق زهر بی سروپایی نکنیم"..!!