وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

سوال سوم از سلسه گفتارهای بازشناسی امتحان فروش

دوستان عزیز و همراه سلام.

اول از همه از سامان ممنونم بخاطر اینکه خودمان باید خودمان را مدیریت کنیم. وبلاگ یک ابزار است برای گفتگو برای یادگیری برای حضور اجتماعی داشتن. هدف نیست. پس هرکسی بتواند از این ابزار بهتر استفاده کند و آن را هم بهتر حفظ کند, استادکار ماهرتری است. 

دوم اینکه ما همه به فکر کردن محتاجیم. اینکه چرا فلان اتفاق در مصر می افتد و در تونس می افتد و در جاهای دیگر نه. و دلایلی که پشت این پدیده هست چیست. اگر به این مسائل هم فکر کنیم, آنوقت خیلی از حرف اکبر تقی و صغرا و کبرا در فلان مهانی ناراحت نمی شویم.

آنوقت تمام هم و غم ما لباس ماشین غذا و پز دادن و این حرف ها نمی شود. هرچیزی در جای خودش و به اندازه لازم نیازمند توجه ماست.

سوم اینکه تا اونجایی که بنده از قبل و خارج از این وبلاگ خبر دارم, شاتقی عزیز هم در کنار سایرین طرح مسئله کرده است. چیزی به نظرش در جامعه آسیب بوده است را طرح کرده است تا در صورتی که با توجه به بازخوری که از اعضای همین وبلاگ دریافت می کند, تشخیص دهد  که این مسئله واقعا در جامعه آسیب است, راه حل های خود را نیز عرضه کند. با تشکر پیشاپیش از شاتقی.

اما سوال سوم

چه محصولاتی دارای الگوی تقاضای بی ثبات هستند؟ مثال بزنید و توضیح دهید (0.75 نمره 3 دقیقه) در اینگونه موارد بازاریابان چه استراتژی را پیگیری می کنند و چه گونه؟ (0.75 نمره 3 دقیقه)