وبلاگ گروهی مهارت های فروش دانشجویان انجمن مدیریت

از ابو علی سینا و احمدی نژاد گرفته تا فیلیپ کاتلر و شهریار و ..

نقدی کی در پیش به اختصار می آورم - روشی از بازاریابی است که تنها به دلیل بازاریابی دقیق این نازنین می گویم و بس - لطفا وارد سیاست نشوید - اگر شدیدشدید دیگه

هر آنکس که تغییری را به وجود آورد و یا بیان تغییری را داشت که با آنچه جاری بوده در عرف جامعه و خواهان خواهندگان عام بوده همیشه و همیشه مورد توجه و کانون نقد و نقدی بوده است . چرا که ساختار شکنی همیشه باعث توجه می شود ( که در مثال کوچکترش که البته در مثل جای مناقشه نیست خودم بوده و هستم که همیشه ساختار شکنی می کنم - بیا و ببین )

و نتیجه این درس بازاریابی ما این می شود که :

در فعالیت های خود سعی کنید ساختار شکنی کنید به رسمی که اکثریت جامعه آن را مورد نقد قرار بدهند و یا بدنبال نقد و بررسی آن باشند .

این می شود تغییر و تغییر اگر با خیر خواهی در پس زمینه همراه باشد همیشه مفید فایده قرار خواهد گرفت و بس . هر چند که اولش به پس رانده شوید

زیاد زر نزنم تا بعدی .